top of page
nir shemesh 2.jpg

Flagler College

בית ספר:

10

עדן שחר

חלוץ

תפקיד:

"היום אני מבין הרבה יותר את גודל השינויי שעשיתי לחיי. להיות ספורטאי וסטודנט בארה"ב זה משהו מיוחד מאוד שאנחנו לא רגילים אליו או קיים בישראל. המרצים והסטודנטים האחרים מסתכלים עליך בהערצה מעצם היותך שחקן בקבוצת כדורגל."

bottom of page