top of page

Ayal Marzok

Sport:

Soccer

Instagram_icon.png

Position:

Goalkeeper

School:

LSU Shreveport

Major:

אחרי שנה וכמה חודשים בארצות הברית בגיל הכי חשוב במהלך חייו של כל אדם בהם פניתי את עצמי לשני הדברים הכי חשובים בשבילי שהם השכלה וכדורגל הבנתי שאני שווה" יותר ממה שחשבתי שאני כן יכול לעשות משהו חשוב ומוצלח גם כאן בעולם הגדול וזה לא משנה באיזה תחום אם במגרש או מחוצה לו בכל תקופה ומקום יש ימים טובים ויש גם פחות כאן אני לומד להעריך כל רגע יפה כי ברגעים הקשים אין מי שישא חלק במקומך וזה מה שעושה אותי חזק וממוקד יותר בכל יום שעובר"

home22225.png
bottom of page