Hadas Prawer

Sport:

Soccer

Instagram_icon.png

Position:

Center Midfielder

School:

Thomas University

Major:

Management and Marketing

"הדבר שמייחד את האונברטיסה הוא שתושבי העיר תומכים בקבוצות הספורט ומגיעים למשחקים ומעבר לכך כל ספורטאי בקולג' מקבל משפחה מאמצת לתקפות הלימודים שדואגת לכל מה שהוא צריך.התמיכה של המורים בספורטאים פה היא מדהימה!"

home22225.png