Yuval Sade

Sport:

Soccer

Instagram_icon.png

Position:

Goalkeeper

School:

Saint Louis University

Major:

Biology

"ההתנהלות במכללות היא אחד לאחד כמו קבוצה מקצוענית. 6 מאמנים כל אימון, מתקנים ברמה אירופאית והרגשה של לא חסר כלום. השילוב עם הלימודים יוצר חוויה מאתגרת ללא ספק אבל הסביבה התומכת מקלה על הספורטאים ועוזרת בקשיים."

home22225.png